Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.

Till jordens yttersta gräns

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.” – Ur Equmeniakyrkans teologiska grund

Olivehällkyrkan stödjer bland andra familjen Hermansson som arbetar som missionärer i Ecuador, men även annan mission inom Equmeniakyrkan. 

Mötesplats i Strängnäs sedan 1800-talet

Olivehällkyrkan är en ekumenisk församling som bildades 1993 då Strängnäs Baptistförsamling och Strängnäs Missionsförsamling gick samman. Dessa har funnits i Strängnäsbygden sedan folkväckelsen i slutet av 1800-talet och lever idag vidare genom Olivehällkyrkan och dess verksamhet.

En del av Equmeniakyrkan

Olivehällkyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan, vars modersamfund är Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet, och Metodistkyrkan. Dessa har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse. Equmeniakyrkan är ett fritt självständigt trossamfund. Varje församling i samfundet är självständig i beslut och verksamhet, men delar ansvaret i mission och evangelisation med andra anslutna församlingar.