Hemgrupp

Alla har vi behov av nära relationer. Församlingen möts förutom på gudstjänst och andra mötesplatser också i mindre grupper. I den lilla gruppen har vi större möjlighet att lära känna varandra lite djupare. 

Det skapas ett förtroende som gör att vi får dela och ta emot ifrån varandra. Vi läser Guds Ord, möts omkring något tema, får samtala, be och äta något tillsammans. 

Vill du vara med i en Hemgrupp?

Ta kontakt med Tommy Nygren, 073-980 11 14.