Gudstjänst

Församlingens fest och puls är söndagens gudstjänst. Så har det faktiskt varit i kyrkan i snart 2000 år, och det gäller även i Olivehällkyrkan.

Men vad händer egentligen på en gudstjänst? Gudstjänsten innebär möten. Möten mellan Gud-människa och mellan människa-människa. Jesus säger att ”där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matteus evangelium 18:20). Vi firar alltså gudstjänst för att vi tror att Gud själv vill möta oss och att vi har ett behov av att få möta Gud. Som en kristen tänkare på 400-talet som hette Augustinus skrev: ”Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig

Vi tror att det mötet gör något med oss. Som det heter i Equmeniakyrkans vision: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Gudstjänsten består av saker som vi tror är goda mötesplatser mellan Gud och människa och som dessutom formar oss till att bli mer lika Jesus. På så sätt blir det vi gör i gudstjänsten något som påverkar hela livet, både i kyrkan och vardagen.

Det finns fem delar som nästan alltid är med i våra gudstjänster.

Bibeln. Vi läser alltid någon bibeltext tillsammans. Bibeln är berättelsen om vad Gud gjort i historien och därmed också om vem Gud är. Genom att läsa Bibeln vill vi komma närmare Gud och förstå honom och den värld han har skapat bättre. Men vi vill också dras med och bli en del av den fortsatta berättelsen om Guds verk på jorden. Därför brukar vi också ha en stund av reflektion över den bibeltext vi läst. Oftast genom att någon predikar. Vi brukar också ha en särskild stund för barnen i början av gudstjänsten där vi får tilltala dem särskilt och be om Guds välsignelse över dem.

Bönen. Den kanske viktigaste mötesplatsen mellan Guds och människa är i bönen. I våra gudstjänster ber vi både tillsammans, genom att någon leder i bön, och ger möjlighet till att be enskilt. Det kan man göra tyst i bänken där man sitter genom att rikta sina tankar till Gud, genom att tända ett ljus som symbol för vår bön eller genom att t.ex. falla på knä inför Gud eller lyfta sina händer. Det är också möjligt att få förbön i våra gudstjänster. Då kan gudstjänstledaren eller någon annan van bedjare be tillsammans med dig i avskildhet för något du vill ha Guds hjälp med.

Sång och musik. Den som kommer in i vår kyrka märker direkt att musiken är viktig. De, i alla bemärkelser, mest tongivande inventarierna i kyrksalen är flygeln och orgeln. Ofta står också en gitarr eller en bas på estraden. Redan för över 3000 år sedan sjöng Guds folk lovsång till Gud, det kan vi läsa i Bibeln (t.ex. här). Vi sjunger både psalmer som kan ha årtionden eller t.o.m. århundraden på ryggen, och nyare sånger som kanske mer låter som modern pop eller vismusik. Sången kan ha flera olika funktioner. Ibland handlar de om vem Gud är, ibland handlar de om hur livet med Gud kan vara men oftast är de en del av vår gemensamma bön och kommunikation med Gud.

Nattvard och dop. När Jesus firar påsk med sina närmsta vänner, på skärtorsdagen just innan han ska bli gripen, korsfäst och senare uppstå så ger han dem en fantastisk gåva. En måltid för att minnas. Det är det vi kristna kallar för nattvard eller mässa, eller ibland Herrens måltid. I nattvarden delar vi bröd (som är fritt från gluten och mjölkprotein) och vin (som är alkoholfritt) för att aktualisera det Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan. Nämligen att ge sitt liv för oss som en kärlekshandling och som ett sätt att bjuda in varje människa till en ny god relation. På grund av det firar vi nattvarden som en gemenskapsmåltid, med Jesus men också med varandra. Vi säger att ”Eftersom brödet är ett enda så är vi fast många en enda kropp”. Att fira nattvard handlar om att se på varandra på det sättet och visa sin vilja att leva i fred och syskonskap med alla människor.

Ibland har vi också glädjen att fira dop. Dopet är en handling som drar oss in i det liv Jesus kom för att erbjuda varje människa. Precis som Jesus dog och uppstod får vi symboliskt ta emot nytt liv genom att sänkas ner i dopvattnet och komma upp igen. I dopet manifesteras att Gud kan ta bort det mörka i våra liv, förlåta det vi gjort fel och ta emot oss i kärlek som hans älskade barn.

Gemenskap. Kanske kan gudstjänsten sammanfattas med ordet gemenskap. Gemenskap med Gud och med människor från olika generationer, olika länder och kulturer, olika sociala grupper som egentligen kanske bara har en sak gemensamt: längtan att få möta Jesus Kristus.

Efter gudstjänsten i kyrksalen som brukar ta ungefär 1-1,5 timme så fortsätter vi gemenskapen kring ett enkelt men värdefullt fika i vår församlingssal. Det finns också ett lekrum där alla barn får dela gemenskap på ett sätt som passar dem.

Du är varmt välkommen att delta i denna gemenskap! 

Se aktuellt program och medverkande i kalendern.

Om du vill ta del av tidigare gudstjänster så finns det antal som podd här och ett antal på Youtube som du hittar här.