Olivehällkören

Olivehällkören är en blandad kör med ca 30 medlemmar i olika åldrar. Entusiasm och trevlig gemenskap är två kännetecken för våra övningar kl 19.00 på tisdagskvällarna. 

Repertoaren är blandat sakral och profan. Kören framträder bland annat i gudstjänster, konserter och på olika vårdinrättningar. 

Välkommen att uppleva: sång – en del av livet!