Olivehällkyrkan stödjer bland andra familjen Hermansson som arbetar i Ecuador, men även annan mission inom Equmeniakyrkan. 

Familjen Hermansson

Familjen Hermansson i Ecuador

Sedan 2014 arbetar Andrea och Petter Hermansson som missionärer i Ecuador, där de bor tillsammans med barnen Natanael och Alicia. Deras uppgift är för nuvarande att stödja Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador inom “Departamento de Comunión” där de arbetar med pastorsvård, kommunikation och evenemang.

Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, Förbundskyrkan i Ecuador bildades 1967 och är vår systerkyrka. Kyrkan var ett resultat av mission från Evangelical Covenant Church. Svenska Missionskyrkan har alltsedan 1971 samarbetat med Förbundskyrkan genom svenska missionsarbetare och stöd till olika projekt. Kyrkan driver flera pionjärprojekt, växer och har idag ungefär 10.000 medlemmar i drygt 60 församlingar.

Trots att Ecuador har rika naturtillgångar, framför allt olja, är den ekonomiska situationen svår för det stora flertalet. Flera församlingar driver egna skolor. Det sociala arbetet organiseras genom Stiftelsen för ecuadoriansk samhällsutveckling, FACE, som bildades för 30 år sedan av Förbundskyrkan och Svenska Missionskyrkan/SMU. FACE driver bland annat en lokalradio i Amazonasregionen (Radio Interoceanica), skogs- och jordbruksutveckling, sjuk- och hälsovård samt arbete för att få rent vatten. 

Andrea kommer från Montecristi, Ecuador och är utbildad familjeterapeut och ekonom. Petter kommer från Örebro, Sverige och är pastor i Equmeniakyrkan. Mellan 2010 och 2013 arbetade de i El Chaco i Ecuador, som missionsarbetare. Tidigare har de arbetat med Lärjungaskolan Apg29 i Ecuador, Chile, Kongo Brazzaville och Sverige. 

Equmeniakyrkan internationellt på Facebook

Gruppen Equmeniakyrkan internationellt är till för att dela information och samtala om det som berör Equmeniakyrkans internationella missionsarbete. Det kan handla om såväl det som händer i våra samarbetsländer som om det som händer i församlingar kopplat till vårt gemensamma internationella missionsarbete. Alla medlemmar i gruppen kan skriva inlägg och kommentera.