Olivehällkyrkans ungdom

Barn och unga

Vi befinner oss i en nystartsfas där vi söker nya former för att erbjuda en varm och trygg mötesplats för barn, unga och familjer.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.