Familjen Hermansson i Ecuador

Olivehällkyrkan är med och stödjer missionen i bl a Ecuador. Equmeniakyrkan har två familjer som är utsända och arbetar i Ecuador. I Kyrkokonferensen 2014 avskiljdes Andrea och Petter Hermansson till missionärer. Några veckor senare åkte familjen till Ecuador. Så här skriver Andrea och Petter: 
”Vi är Andrea, Petter, Natanael och Alicia. 
Andrea kommer från Montecristi, Ecuador och är utbildad ekonom samt familjeterapeut. Petter kommer från Örebro, Sverige och är pastor i Equmeniakyrkan. Vi båda är avskilda som missionärer för Equmeniakyrkan sedan 2014. Natanael föddes i Stockholm 2009 och Alicia föddes i Örebro 2013. 
Mellan 2010 och 2013 arbetade vi i El Chaco i Ecuador, som missionsarbetare. Vi har tidigare arbetat med Lärjungaskolan Apg29 i Ecuador, Chile, Kongo Brazzaville och Sverige. 
Vår nuvarande uppgift är att stödja Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador inom “Departamento de Comunión” där vi arbetar med pastorsvård, kommunikation och evenemang.” 
Andrea och Petter bloggar regelbundet på http://familjenhermansson.wordpress.com

Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, Förbundskyrkan i Ecuador är vår systerkyrka. Förbundskyrkan bildades 1967. Kyrkan var ett resultat av mission från Evangelical Covenant Church. Svenska Missionskyrkan har alltsedan 1971 samarbetat med Förbundskyrkan genom svenska missionsarbetare och stöd till olika projekt. Kyrkan, som är en växande kyrka, med flera olika pionjärprojekt, räknar idag med ungefär 10.000 medlemmar i drygt 60-talet församlingar. 
Trots att Ecuador har rika naturtillgångar, framför allt olja, är den ekonomiska situationen svår för det stora flertalet. Flera församlingar driver egna skolor. Det sociala arbetet organiseras genom Stiftelsen för ecuadoriansk samhällsutveckling, FACE, som bildades för 30 år sedan av Förbundskyrkan och Svenska Missionskyrkan/SMU. FACE driver bl a en lokalradio i Amazonasregionen (Radio Interoceanica), skogs- och jordbruksutveckling, sjuk- och hälsovård samt arbete för att få rent vatten.